TAF råd ved Porsgrunn videregående skole

Porsgrunn videregående skole arrangerte TAF råd og frokostmøte om TAFordningen i går. TAF i Telemark er et tilbud som bedriftene, skolen og NHO Telemark er stolt av å tilby til fylkets ungdom. TAF i Telemark er et samarbeid mellom næringsliv, opplæringskontorene, NHO Telemark, Porsgrunn videregående skole.

Publisert 29.10.14

Telemark

Alle 13 Taf'erne presenterte seg og sine framtidsplaner.  Skolens rektor Laila Lerum presenterte skolens kunnskapssyn, elevsyn og relasjon lærer-elev, og daglig leder Hilde Gunnulfsen av TAFs arbeidsutvalg orienterte nærmere om ordningen.

Et viktig tilbud til ungdom med store utdanningsambisjoner og mål.