Tariffoppgjøret 2014 fortsetter

NHO Telemark arrangerte infomøte om Tariffoppgjøret 2014 for sine medlemmer. Over 45 representanter fra bedriftene fra Industri, byggebransjen og reiselivet deltok på møtet i HR-nettverket.

Sigbjørn S. Mygland, advokat i NHO Sentralt

Publisert 09.05.14

Telemark

Sigbjørn S. Mygland, advokat/forhandler fra NHO Sentralt informerte deltagerne om den aktuelle økonomiske situasjon.

Hans-Martin Møllhausen, advokat i Norsk Industri gikk gjennom de grunnleggende posisjoner i Tariffoppgjøret og hvordan de påvirker hver bransje. Det ble vist resultater og økonomiske rammer i frontfaget og like aktuelt var tema om lokale forhandlinger, kriterier og gjennomføring.

Helene Naper, advokat NHO Telemark, Sigbjørn S. Mygland og Hans-Martin Møllhausen svarte på aktuelle spørsmål om den praktiske anvendelsen og innføring av de økonomiske rammene i Tariff-/ og lønnsoppgjøret 2014 og lokale forhandlinger.