Tariffoppgjøret, lokale forhandlinger og endringer i AML

55 medlemsbedrifter var til stede på informasjonsmøte om årets lønnsoppgjør, lokale forhandlinger  og nye regler i arbeidsmiljøloven i Skien fredag 17. april

Advokat Oskar Rønbeck orienterte om resultatet av årets lønnsoppgjør på Hotell Bryggeparken i Skien fredag 17. april

Publisert 21.04.15

Telemark

Fallende oljepris, svekket norsk krone og et høyt kostnadsnivå var bakteppet da vi satt i gang med årets mellomoppgjør. I år var LO og NHO enige om den økonomiske situasjonen for bedriftene. Det gjorde at vi kunne få til et moderat oppgjør, sier Oskar Rønbeck advokat i NHOs forhandlingsavdeling.

Åtte av ti omfattet av oppgjøret får ikke sentrale tillegg i år. Det gis derimot 1,75 kr per time for overenskomster med lønnsnivå på 90% eller lavere av industriens snitt. Partene ble dessuten enige om å sende et felles brev til Regjeringen om å endre permitteringsreglene. Vi håper og tror på en endring i løpet av mai måned. En utvidelse fra 26 til 30 uker hvor man kan permittere og at betalingsplikten reduseres fra 20 til 10 dager for arbeidsgiver. 

Lokale forhandlinger Rønbeck oppfordret medlemsbedriftene til å holde moderasjonslinjen også gjennom de lokale forhandlingene for å sikre at årslønnsveksten ikke overstiger 2,7 prosent.

Forhandlingene i bedriftene skal som vanlig føres med bakgrunn i de fire kriterier: Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og bedriftens fremtidsutsikter.

Tips, sjekklister og statistikker til bruk i lokale forhandlinger  Finner du her

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. juli
Advokat i NHO Telemark Helene Naper gikk gjennom de viktigste endringene som blir satt i kraft fra 1.7.2015. Det er viktige endringer om arbeidstid, aldersgrenser og midlertidige ansettelser. Vi vil tilby kurs og opplæring om dette etter hvert.
Her finner du: spørsmål og svar om midlertidige ansettelser.