Trenger nye oppdrag

Byggenæringen i Telemark står for en betydelig del av verdiskapingen i fylket

Nikolai Boye, Regiondirektør NHO Telemark

Publisert 06.01.15

Telemark

-Byggenæringen i Telemark står for en betydelig del av verdiskapingen i fylket. Sysselsettingen utgjør 9 prosent i forhold til andre sektorer som industri, jord, skogbruk, reiseliv, varehandel, offentlig administrasjon, helse og undervisning. Byggenæringen omsatte i 2013 for 17,3 milliarder kroner.

Næringens utfordring ligger i øyeblikket i markedet. Det er svært få nye kontrakter å konkurrere om.

I NHOs Næringslivets økonomibarometer for siste kvartal 2014 svarer mer enn halvparten av byggenæringen i Telemark at markedssituasjonen, og utsiktene framover i 2015 viser en negativ utvikling. 

Byggebransjen er i stor grad temperaturmåleren på markedet, og den må stige i 2015. Dagens markedssituasjon med rekordlav rente og svak kronekurs er et godt signal om at tiden er inne for økt investering, nybygging og rehabilitering. Yaras investering i Porsgrunn på 2,25 milliarder, og Green Mountain Data Centres på Rjukan investering i milliardklassen gir uttrykk for vilje til innovasjon og framtidstro. Det offentlige som byggherre er av stor betydning for næringen og dens framtidige utvikling. Fylkeskommunens vedtak om bygging av Skien videregående skole på Klosterøya til 700 millioner, ny sengepost Telemark sykehus til 900 millioner er gode signaler.

NHO Telemark sammen med EBA Telemark Buskerud Vestfold, LO, Fellesforbundet, Telemark fylkeskommune, KS arrangerte i januar 2014 en konferanse om et mer seriøst arbeidsliv innen byggebransjen. Formålet var å belyse hvordan byggenæringen kan unngå at markedet ødelegges av useriøse aktører i framtida. Skien kommune har fulgt opp konferansen svært godt med å vedta et 14 punkts program for å unngå useriøse bedrifter og sosial dumping

Tilgang på framtidig kompetanse er av største betydning for byggenæringens konkurransekraft og verdiskaping. Lærlingeordningen er i denne sammenheng sentral. Byggenæringen tar ansvar og utdanner flere titalls lærlinger årlig.

Verdiskapingen gir jobb, trygghet og mulighet til å utvikle oss selv. Næringsvirksomhet tiltrekker seg mennesker, nytt næringsliv, og kunnskapsinstitusjoner som gir samfunnet inntekter gjennom skatter og avgifter. Dette må vi legge bedre til rette for. Tiden er overmoden for å se større regioner i sammenheng i forhold til bo-og arbeidsmarkedsregioner. En samlet Grenlandskommune vil kunne tilrettelegge for nye industri- og bo-områder, og skape en større dynamikk i nærings-, bolig- og industriutbygging. Vi må samarbeide mer på tvers i Telemark for å få sterkere fart på fylket.

Selv om mye av byggenæringens situasjon i Telemark nå er utfordrende for å få oppdrag, og frustrasjon over at myndighetene ikke ønsker å endre strenge permitteringsregler, står næringen parat til å tenke nytt i forhold til fremtidige utfordringer og nye oppdrag på kort og lang sikt- sier regiondirektør Nikolai Boye.