Vekst i Grenland IKS

Offisiell åpning av nye lokaler på Klosterøya

Adm. dir.Ståle Tveit reflekterer over 15 år i VIG

Publisert 12.03.14

Telemark

I januar flyttet Vekst i Grenland IKS , Etablererkontoret Grenland og Grenlandssamarbeidet inn i felles lokaler i Kunnskapsverkstedet på Klosterøya. I går var det offisiell åpning, og en rekke samarbeidspartnere var invitert til åpningen.

Kontorene har blitt smarte og hensiktsmessige for VIG som skal ivareta alle de oppgaver som ordinær kommunal næringsutvikling  innebærer. Selskapet er omorganisert på eiersiden ved at Drangedal og Kragerø er kommet med i tillegg til de opprinnelige eierne Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner.

-Vi tror at omorganiseringen vil gi næringsarbeidet større slagkraft både faglig, organisasjonsmessig og finansielt og at VIG IKS vil forsterke sin posisjon i tiden som kommer. VIG er svært viktig for vekst og utvikling i Grenlandsregionen, og vi ønsker velkommen til Klosterøya sier Nikolai Boye.