Vellykket prosjekt

Fredag 23.oktober ble prosjektet "Fra talent til fagarbeider" presentert for offentligheten.

Forsker Åse Streitlien presenterer suksessfaktorene for prosjektet.

Publisert 26.10.15

Telemark

Høsten 2011 startet 10 elever fra ungdomsskolen rett i lære i 8 ulike bedrifter i Grenland. REC tok imot 2 lærlinger, men gikk konkurs i 2012. De to lærlingene ble derfor overflyttet til henholdsvis Statoil og Bilfinger. I 2014 gikk Ekro konkurs og lærlingen ble overført til Isola Fabrikker på Eidanger. Av de 10 elevene fra ungdomsskolen er nå 9 i ferd med å avlegge fagprøve på normert tid. 7 har allerede avlagt fagprøve og 4 har fått fast jobb.

Målgruppen var elever fra 10.trinn i ungdomsskolen som søkte VG1  Teknikk og Industriell produksjon. Elevene som ble plukket ut måtte ha interesse for praktiske fag, skoletrette og potensielle frafallselever. Elevene var interessert i alt annet enn å sitte på en stol i et klasserom på ungdomsskolen. Dette var i hovedsak kriteriene som brukt ved utvelgelsen av kandidatene. I prosessen ble de ble de fortalt at de ”duger”, at det er bruk for dem og at de vil klare å ta et fagbrev på normert tid. De har derfor fått tilrettelegging av teoriundervisningen som har vært knyttet opp til relasjon til arbeidsplassen. Det ble nedfelt i avtaleform med den enkelte lærling hvor målet var å avlegge fagprøve på normert tid.

Dette var noe av det forskerne Åse Streitlien og Anette Hagen fra Høgskolen i Telemark kunne fortelle. De har fulgt talentene fra start til mål og har underveis hatt 4 intervjuer med dem og de som har fulgt den opp både skolen og fra bedriftene. Rapporten blir nå offentlig tilgjengelig på TEORA som høgskolen forskningsarkiv.  

NHO Telemark har hatt gleden av å ha prosjektansvaret for prosjektet og har hatt oppfølgingsansvaret i disse 4 årene. Vi ønsker nå å ta dette videre overfor sentrale myndigheter for å få dette som en permanent ordning for ungdom som med stor sannsynlighet vil slutte i et ordinært videregående skoleløp.

Se også reportasjen i TA og NRK Østafjels