Vellykket valgsafari med buss rundt i Telemark

NHO Telemark gjennomførte i forrige uke en valgsafari med bedriftsbesøk i Grenland, Vest -Telemark og Midt- Telemark.

Politikere i Grenland lytter. Bemanningsbyrået, Skien

Publisert 17.08.15

Telemark

40 førstekandidater til kommune-/fylkestingsvalget 2015 var med i Grenland, 20 i Vest-Telemark og 20 i Midt-Telemark. Aktuelle saker som ble belyst var med utgangspunkt i NHOs kommuneNM. Målsettingen var å gi førstekandidatene til årets kommune-og fylkestingsvalg kunnskap om våre bedrifter og deres utfordringer. Vi trenger engasjerte og interesserte politikere som kjenner sitt næringsliv. Blant tema som ble drøftet  nevnes økt verdiskaping, arbeidsmarked, tilgang på kompetanse og kapital, infrastruktur, offentlig saksbehandling, kommunesammenslåing.

Ordfører i Bø Olav Kasland

Ordfører Olav Kasland i Bø oppsummerte opplegget slik: - - Dette har vært en veldig nyttig  rundreise for oss som politikere. Vi har møtt mange flotte bedrifter og også fått høre hvilke utfordringer og ikke minst hvilke muligheter de ser framover. Det har også vært positivt at dette ikke har vært arena for politiske diskusjoner. Det har rett og slett vært en læringsarena, avslutter ordfører Olav Kasland fra Bø som deltok i to dager på valgsafarien