Ringer i vannet

Rekruttering og arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Tett oppfølging fra en ekspert i en attføringsbedrift kan gi nye arbeidstakere som er egnet for nettopp din virksomhet.

Nyheter

  • Øker stadig

    Bedrift nr 60 har tegnet en rekrutteringsavtale med sin lokale attføringsbedrift. Vi holder trykket oppe – til sommeren skal det være 100 Ringer i vannet bedrifter i Telemark!

    16. januar 2015

Kontakt

Helene Marie Naper

Advokat

NHO Telemark

helene.naper@nho.no
Telefon
41034734