Nasjonalt program

Mer informasjon

Leverandørutvikling

Pådriver for at offentlig innkjøp skal gi innnovasjon, modernisere stat/kommune og utvikle næringslivet. Konkret. Enkelt. Lønnsomt.

Nyheter

 • Fremtidens digitale løsninger for barnehager og skoler

  De 7 kommunene i Kongsbergregionen vil gjøre hverdagen i skole og barnehage enklere ved å finne de optimale digitale løsningene. De inviterer derfor leverandører knyttet til IKT-løsninger for skole- og oppvekstsektoren til dialog knyttet til Kongsbergregionens planlagte anskaffelse av fremtidens digitale løsninger for barnehager og skoler.

  8. juli 2016
 • Felles responssenter for midt og sør

  Kongsbergregionen vil i samarbeid med Værnesregionen i Trøndelag gjennomføre en felles anskaffelse av responssenter for velferdsteknologi.

  4. oktober 2016
 • Det offentlige innovasjonslokomotivet

  Offentlige virksomheter i Telemark kjøper varer og tjenester for drøyt 14 milliarder kroner. Vi må benytte disse innkjøpene slik at de skaper innovasjon samtidig som innbyggerne får bedre tjenester. Nå utfordres offentlige ledere i regionen til å ta grep.

  31. mai 2016
 • Miniseminar om offentlige innkjøp

  Om nytt regelverk som trer i kraft 1. januar 2017 og om innovative offentlige anskaffelser - hva betyr det for deg som leverandør?

  15. september 2016
 • Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

  Telemark fylkeskommune har ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring.

  20. mai 2016

Kontakt

Cecilie Møller Endresen

Seniorrådgiver

cecilie.m.endresen@nho.no
Telefon
99702688