Program for leverandørutvikling

Program for leverandørutvikling Telemark er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og KS. Leverandørutviklingsprogrammet skal skape møteplasser og dialog mellom leverandører og offentlige innkjøpere, slik at offentlig sektor opptrer som en krevende kunde, og dermed stimulerer til utvikling og innovasjoner.

Publisert 22.04.15

Telemark

Leverandørutviklingsprogrammet bidrar med møteplasser, metodikk og dialogaktiviteter.

Les mer om Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kontakt oss

Kerstin Laue

Seniorrådgiver

Kerstin.Laue@nho.no
Telefon
95886696