Program

tirsdag 3. mar. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Åpning

Åpning ved møteleder Christian Chramer,
regiondirektør for NHO Troms og Svalbard. 

09:15 Ronni Møller-Pettersen

Adm.dir. i bladet Nordlys.
"Media mot 2040 – Vinn eller død!"
Er mediebrukeren "En gang Youtuber – alltid Youtuber?"

09:35 Stig Kjærvik

Daglig leder i Veiforum Nord.
"Hva er optimal infrastruktur i 2040! "

09:55 Victoria Figenschou Mathiassen

Leder av Skjervøy Ungdomsråd. 
"40 år i 2040". Hun er 16 år ung, og forteller om sine
tanker om framtiden. Hvordan vil det bli å være 40 år i 2040?

10:15 Vibeke Tannvik

Prosjektleder i Akvaplan Niva. Øst-Vest det nye Nord-Sør i 2040?

 

10:35 Pause
11:00 Siri Beate Arntzen

Vinner av Lederjakten 2014.
"Hvilken leder skal jeg bli når jeg blir stor?"
Scenarioer om hva som vil kreves av ledere i 2040.

 

11:20 Debatt

Med fylkespolitikerne Sandra Borch (SP), Cecilie Myrseth (AP), Hanne CS Iversen (FrP) og politisk rådgiver i fylkesrådet Tor Arne Morskogen (H).
Geir Seljeseth, Norsk olje & gass, leder debatten.

12:00 Lunsj
13:00 Jørgen Amdam

Professor i kommunal planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda.
"Offentleg verksemd i 2040"

 

13:20 Marianne Tønnessen

Seniorrådgiver i Statistisk Sentralbyrå.
"Stadig flere, stadig mer sentralt"
Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger viser hvordan befolkningsutviklingen kan bli i Norge og i Troms framover.

 

13:40 Christin Kristoffersen

Lokalstyreleder Longyearbyen.
"Robust fremtid på toppen av globusen"

 

14:00 Pause
14:25 Svein Dalsbø

Adm.dir i Bolibyggelaget Nord.
Boligutvikling frem mot 2040 – Utfordringer, muligheter og premisser

14:40 Roger Ingebrigtsen

Prosjektleder for møteplassen "Agenda Nord-Norge".
Hva kan Agenda Nord-Norge gjøre for Norge?

 

14:50 Oppsummering

Oppsummering ved Christian Chramer.

 

15:00 Slutt

Takk for i dag!