HMS-kurs for ledere i Troms

Helse-, miljø og sikkerhet er sentral i en leders hverdag. HMS-arbeid i kunnskapsbedrifter handler om å arbeide systematisk for et godt arbeidsmiljø, som igjen styrker bedriftens omdømme.

Delta på HMS-kurs i regi av NHOs landsforening, Abelia

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Abelia har skreddersydd kurs til kunnskapsbedrifter, og det gir leder den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever.

Målet er økt kunnskap om arbeidsmiljølovens relevante bestemmelser og forskrifter samt betydningen av bedriftens dokumentasjon. Kurset vil gi deg nyttige tips for hvordan du kan drive godt HMS arbeide i egen virksomhet, og hvordan du som leder kan bidra til at HMS - arbeidet gir økt medarbeidertilfredshet, økt lønnsomhet og godt omdømme.

Gro Lundberg, fagsjef arbeidsmiljø/HMS vil fortelle mer om:

  • Hva betyr HMS arbeid i en kunnskapsbedrift?
  • Nytten av å arbeide for et godt arbeidsmiljø
  • Hva sier lovverket?
  • Roller og oppgaver i HMS arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstager, verneombud, tillitsvalgte og AMU)
  • Risikovurdering av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid, konflikthåndtering
  • Det systematiske HMS arbeidet
  • Dokumentasjon