Abelia Open 2016

Det kan bli flere endringer i det norske samfunnet de 14 årene frem til 2030 enn i hele levetiden til flertallet av nordmenn.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Abelia har over 1750 medlemmer med omlag 44.000 årsverk.

Den halvdelen av befolkningen som er under 39 år har opplevd mye, men det vil likevel ikke kunne måle seg med de endringene som følger av teknologisk utvikling. En iPhone 6 har 120 millioner ganger mer datakraft enn det som var nødvendig for å sette Neil Armstrong på månen. I 2014 passerte antall smarttelefoner og sensorer antall mennesker i verden. Det er både trist og fascinerende at det nå er flere mennesker med mobiltelefon enn toalett i verden.

Abelia ønsker å trekke frem de enorme muligheter som ligger i norsk kunnskaps- og teknologinæring. På årets konferanse vil vi fortelle deg noe av det som skjer med samfunnet frem mot 2030, hvilke teknologiske løsninger som kan hjelpe oss på veien, og hvordan bærekraft og miljøteknologiske løsninger ikke bare blir en nødvendighet, men også "big business" i 2030.

Utgangspunktet i dag kan imidlertid virke dystert:

  • 2015 var det første året på lenge at Norge ikke la penger inn i Oljefondet. Fallende oljepriser og økt arbeidsledighet har medført et stort behov for omstilling i både privat og offentlig sektor. 
  • Det blir stadig flere eldre og livsstilssyke, og i 2030 vil det være behov for 30.000 flere ansatte bare i spesialisthelsetjenesten.
  • I en stadig mer teknologisk krevende verden viser rapporter at hver fjerde IKT-stilling i Norge vil stå ubesatt i 2030 på grunn av kompetansemangel.
  • Produktivitetskommisjonen har varslet at skattenivået kan nå 65 prosent. Mange mener det er urealistisk, og frykter for kvaliteten på velferdstjenestene.
  • Klima er kanskje den største utfordringen vi står overfor, og regjeringen har varslet at det ikke er sannsynlig at vi klarer å oppfylle våre forpliktelser innen 2020.
  • Vi må håndtere stadig mer ekspansive statsbudsjetter, og sikre velferdstjenester til hele befolkningen.

Vi tror en stor del av løsningen ligger i teknologi- og kunnskapsnæringen. Vi har sterke forskningsmiljøer, men sliter med å kommersialisere denne kunnskapen til varer og tjenester. Vi har mange lovende oppstartsselskaper, men sliter med å skalerede dem opp til store lokomotiver i næringslivet.

Oljeeventyret har vist at vi kan bygge en stor og global kunnskapsnæring rundt våre naturgitte ressurser. Vi kan gjøre det igjen når vi nå skal finne nye bærekraftige vekstnæringer som kan sikre arbeidsplasser og eksportinntekter.

Som mange andre konferanser handler også Abelia Open 2016 om omstilling. Men i stedet for bare å varsle store endringer, ønsker vi å fortelle mer om hva som skjer, hvorfor det skjer, og hvordan vi kan manøvrere Norge klokt frem til 2030. Og videre.

Se program og hvilke foredragsoldere som kommer.