Årskonferanse 2018

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Nå må vi sammen sørge for at bedriftene kan fortsette å skape verdier og jobber fremover. Med NHOs årskonferanse tema"Verdien av arbeid" ønsker vi debatt og nye løsninger på hvordan vi sammen kan møte fremtidens utfordringer, sørge for at bedriftene utvikles og vokser, og at flere kommer i arbeid.

Fotograf: Sigve Aspelund

Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser.

Under NHOs årskonferanse skal vi se på hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring og sørge for at:

  • bedriftene utvikles og vokser
  • at flere kommer i arbeid
  • og at vi kan fortsette å ha et godt velferdstilbud.

Regjeringens økonomiske langtidsvarsel, Perspektivmeldingen for 2017, peker på problemene som kan oppstå for norske statsfinanser når befolkningen eldes og behovet for velferdstjenester blir enda større. Men meldingen gir også svaret på hvordan vi kan løse utfordringene: Økt arbeidsinnsats og flere i jobb.

Les mer om tematikken for årskonferansen 2018 her. 

Mer informasjon og foredragsholdere kommer. 

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Arktis

siren.storli@nho.no
Telefon
90944127