Årskonferansen til NHO Arktis 2018

8. mars
Alta

Dette vil vi med konferansen "Verdien av arbeid"

  • Belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
  • Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.
  • Diskutere hvordan vi skal skape flere jobber og få flere i arbeid.