Påmelding

Årets konferanse handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

Fotograf: Sigve Aspelund

Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Flest mulig i jobb sikrer velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser.

Under NHOs årskonferanse skal vi se på hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring og sørge for at:

  • bedriftene utvikles og vokser
  • at flere kommer i arbeid
  • og at vi kan fortsette å ha et godt velferdstilbud.

Regjeringens økonomiske langtidsvarsel, Perspektivmeldingen for 2017, peker på problemene som kan oppstå for norske statsfinanser når befolkningen eldes og behovet for velferdstjenester blir enda større. Men meldingen gir også svaret på hvordan vi kan løse utfordringene: Økt arbeidsinnsats og flere i jobb.