Made in Norway

Dette vil vi med "Made in Norway":

Publisert 13.02.17

Arrangement

•Løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.

•Skape en debatt om hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er "Made in Norway".

•Vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser.

•Drøfte hva slags ledelse og rammebetingelser vi trenger på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.