Påmelding

Årets konferanse handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

NHO Vestlandet ønsker velkommen til årste regionale konferanse for 2018.
I samarbeid med NAV, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge inviterer vi til årskonferansen i 2018 som handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser. 

 Med konferansen "Verdien av arbeid" vil vi belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
Gjennom denne dagen ønsker vi å vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.

Programm, informasjon om innleder og flere detaljer kommer.