Om konferansen

NHO Vestlandets årskonferanse 2018 handler om hvordan vi får flest mulig i jobb. Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

Data

Fotograf: Unsplash

Publisert 01.02.18

Arrangement

Dette vil vi med konferansen "Verdien av arbeid" •Belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.

•Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.

•Diskutere løsninger for å øke sysselsettingen i årene framover.


Program og innleder kommer.

Konferansen arrangeres i samarbeid med NAV, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge.