Inviterer til årskonferanse 30. mars i Harstad

Næringslivet er nøkkelen til en vellykket omstilling og er svært sentral i utviklingen av bærekraftige løsninger til lavutslippssamfunnet. Men anser vi denne omstillingen som et fortrinn eller er den veksthemmende for Nordnorsk næringsliv? Bli med på årskonferansen å ta del i samtalen.

Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje

Det grønne kappløpet - en drivkraft for endring

Få betviler at fremtiden er grønn og bærekraftig. I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling, og vi fikk en ny klimaavtale (Parisavtalen). Begge disse avtalene legger sterke føringer for bedriftens videre utvikling og arbeid. Det innebærer at vi skal skape vekst og arbeidsplasser med mindre ressurser og fotavtrykk. NHO sitt budskap er at alle må jobbe for en grønnere fremtid: Bedriftseiere og -ledere, arbeidstakere, investorer, politikere og offentlige myndigheter. Med felles innsats kan vi skape nye og mer bærekraftige forretningsmodeller, utvikle produktive, lønnsomme og attraktive arbeidsplasser. Forutsetningen er gode politiske rammebetingelser som støtter grønn konkurransekraft.

Det grønne skiftet er en endringsprosess som handler om å øke verdiskapningen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.

Norge har unike muligheter til å lykkes med det grønne skiftet. Og det er næringslivet som er nøkkelen til en vellykket omstilling og spiller en sentral rolle i å utvikle bærekraftige løsninger for lavutslippssamfunnet. Men norsk næringsliv må øke omstillingstakten. De virksomhetene som ikke tilpasser seg nye rammebetingelser vil med stor sannsynlighet dø ut. De som klarer seg gjennom en grønn omstilling vil være fremtidens vinnere. Det vil handle om å se fordelene ved grønn effektivisering og grønn vekst.

Til konferansen har vi invitert flere bedriftsledere til å fortelle hva grønn omstilling er for de og hvilke forretningsmuligheter det har gitt. Vi må lære av hverandre og da må vi starte med å dele kunnskapen, utfordre hverandre og samarbeide på tvers av bransjer. Dette skaper nye forretningsmuligheter. Vi får også et nærmere innblikk i bioøkonomi, norsk industri og den regionale utviklingen innen innovasjon og teknologi. 

Ønsker du hotell overnatting på Scandic i forbindelse med konferansen. Benytt referansekode 46132653ved resvervasjon.

Vel møtt til en spennende og inspirerende dag.