Møt fremtiden på årskonferansen 10. mars

Makerspace og kodeklubben stiller med fremtidens kompetanse for å inspirere og vise frem digitale og teknologiske ferdigheter til dagens ledere.

Kodeklubben

Lær Kidsa Koding er en frivillig nasjonal bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære, forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

Publisert 03.03.16

NHO Arktis, Årskonferanse 2016

Møt fremtiden på årskonferansen 10. mars

Skills Makerspace og Kodeklubben Lær Kidsa Koding kommer på årskonferansen for å vise frem ny teknologi og deres "skills".

SKILLS Makerspace er Nordnorsk vitensenters publikumsverksted der barn, unge og voksne får lære og trene på ferdigheter i matematikk, realfag og teknologi-, håndverk- og kunstfagene.

Lær Kidsa Koding er en frivillig nasjonal bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

SKILLS Makerspace –en ny trend! 

The maker movement er internasjonal bevegelse som dyrker skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement» og jobber bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Ferdigheter man lærer ved Makerspace er en viktig forutsetning for å legge til rette for kreativitet og skaperglede. Ved å tilby aktiviteter der besøkende bygger opp teknologiske og praktiske ferdigheter gir vi ungdommene grunnlaget som trengs for å sette i gang egne kreative prosesser og nytenking.

 

Ordsky

Lær kidsa koding –rekordstor oppslutning i Tromsø!

Digital kunnskap i tidlig alder er avgjørende hvis vi skal få god rekruttering til digitale fag.

Lær Kidsa Koding jobber for at alle unge i skolealder skal få mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag, og dermed øke rekrutteringen til realfagene. Dette for at unge ikke bare skal være brukere av teknologi, men også skapere med teknologien som verktøy.

Denne våren arrangerer Lær Kidsa Koding Kodeklubb i Tromsø for sjette gang. Kodeklubben holder til på Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø, og drives av informatikkstudenter og frivillige fra lokale IT-bedrifter i Tromsø. Kodeklubben arrangeres hver tirsdag og onsdag kveld for barn og ungdom mellom 6-13 år. Totalt er over 80 barn og unge med på Kodeklubben hver uke.

 Les mer her: http://www.kidsakoder.no/ og http://nordnorsk.vitensenter.no/

Info om Kodeklubben Tromsø: https://www.facebook.com/KK.Tromso/?fref=ts