Årsmøte NHO Troms og Svalbard 13. mars

Styret inviterer herved NHO Arktis sine medlemsbedrifter i Troms og Svalbard til årsmøte

Bilde fra HR-dagen 2016 Fotograf: Vibeke Tannvik

Dato: 13. mars 2018
Tid:    15.00
Sted: Bankgata 9/11 NHO kontor i Tromsø

Dagsorden med saksdokumenter legges ved innkallingen. Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være mottatt senest 6.mars 2018. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemmene selv må dekke reise og opphold

VEL MØTT I TROMSØ!  

Vennlig hilsen 

Adrianne Ubeda 

styreleder 

 For spørsmål kontakt: vibeke.tannvik@nho.no