Eierskapskonferansen 2018 -  Verdien av arbeid og privat eierskap

På Eierskapskonferansen vil vi vise hvor betydningsfullt det private eierskapet er og drøfte hvordan vi best legger til rette for at det skapes verdier i norske bedrifter – i dag og i fremtiden.

Konferansen avholdes på Ekebergrestauranten Fotograf: Stian Broch

Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser. Private eiere spiller en nøkkelrolle i dette. Over åtti prosent av norske bedrifter eies av privatpersoner, og de finnes over hele landet. De privateide bedriftene står for over femti prosent av sysselsettingen i næringslivet.

Bli med på eierskapskonferansen med spennende faglig påfyll, interessante nettverk og politiske diskusjoner.

Vi starter med lunsj kl. 11.00, deretter blir det faglig program og konferansen avsluttes med middag kl. 18.30.

Du møter bl.a.:

  • Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
  • Bedriftseiere: Heine Wang (Nokas), Arthur Brunvoll (Brunvoll AS), Inger- Marie Sperre (Brødrene Sperre AS), Christian Ringnes, Atle Halstensen og Karianne Jæger (Scenekvelder AS)
  • Sentrale politikere fra flere partier
  • Kristin Skogen Lund – Administrerende direktør i NHO
  • Harald Solberg, Administrerende direktør i Norges Rederiforbund
  • Sigbjørn Aanes, Statssekretær for Erna Solberg fram til desember 2017
  • John Giverholt, Ferd og medlem av regjeringens kapitalutvalg
  • Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Program:
Kl. 11.00 – 12.00 Lunsj 

Del 1: 12:00-13:30 
Privat eierskap - grunnmuren i norsk næringsliv!
Heine Wang, daglig leder i Nokas og leder av Eierforum
Vi er helt avhengige av private bedrifter for å lykkes med verdien av arbeid.
Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør i NHO
Harald Solberg, Administrerende direktør i Rederiforbundet 
Arbeidskraften trygger velferden og Norge trenger bedriftene
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
God tilgang på kapital – stor betydning for private bedrifter
John Giverholt, Ferd og medlem av regjeringens kapitalutvalg 
Kjerringa mot strømmen?
Arthur Brunvoll, eier og styreleder i Brunvoll og Knut Kjærland, fagforeningsleder i Brunvoll

Pause kl. 13.30 – 14.00

Del 2 – kl. 14.00 – 15.30
Næringsministerens tale
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
Familiebedrift gir unike muligheter til å bidra i samfunnet
Simone Møkster, Family Business Norway
Muligheter og utfordringer med privat eierskap i kultursektoren
Karianne Jæger og Atle Halstensen, Scenekvelder AS

Pause 15.30 – 16.00

Hvordan nå ut til opinion og politikere
Sigbjørn Aanes, statssekretær for Erna Solberg frem til desember 2017
Politikk for fremtiden
Mathilde Tybring Gjedde (H), Torstein Tvedt Solberg (A), Sigbjørn Gjeldsvik (SP), Heidi Nordby Lunde (H), Terje Aasland (A)


Har du spørsmål ta kontakt med Tone Knutsen 

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Heine Wang, Leder av NHOs Eierformum
Kristin Skogen Lund, adm. direktør, NHO