EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2017– 12. SEPTEMBER PÅ FINNSNES

Tid: 14.30 – 15.30Sted: Studiesenteret Finnsnes, rom 225. Bernhard Lundsvei 4, Finnsnes

Styret i NHO Troms og Svalbard vedtok i styresak 26/2017 å innkalle til ekstraordinært årsmøte med gjeldende sak:

STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

 Dagsorden med saksdokumenter legges ved innkallingen.

Nye saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøte, må meldes til administrasjonen senest 14 dager (29.august 2017) før årsmøtet.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at medlemmene selv må dekke reise og opphold.

 Påmelding til årsmøtet gjøres via lenke på NHO Troms og Svalbards nettside innen 11.september 2017

 VEL MØTT PÅ FINNSNES!

Vennlig hilsen

Adriane Ubeda, styreleder