Frokostmøte med NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport, region nord inviterer til frokostmøte

Fotograf: Siri Baastad

Program:
08:00 Velkommen og enkel servering
08:30 Morgendagens mobilitet, Thomas Felde, seniorrådgiver samferdsel i NHO
09:00 Pågående infrastruktur-prosjekter i Tromsø, Rigmor Thorsteinsen, avdelingsdirektør vegavdeling Troms, Statens vegvesen
09:30 Forslag om ny Havne- og farvannsloven, ved Adrianne Ubeda, adm. direktør Lars Holm Shipping og NHO LTs representant i Lovutvalget for Havne- og farvannsloven
09:50 Lønnsoppgjør og andre aktuelle saker, Are Kjensli adm. direktør NHO Logistikk og Transport

Frokostservering fra kl. 0800. Møte starter 08:30. 

Arrangementet er gratis. Påmelding på epost til: hans.thbenjaminsen@nordlysnett.no