Gå for næringslivet Tromsø

Vi i NHO fortsetter å skape gode møteplasser for medlemmer, politikere og det offentlige. Gå for næringslivet runde to blir tirsdag 1.november. Tema for turen er bærekraftig reiseliv.

Gå for næringslivet Tromsø Fotograf: Illustrasjon

NHO Troms og Svalbard ønsker å skape gode møteplasser for politikere, bedriftsledere og bedriftseiere. Vi vil derfor arrangerer flere møter fremover for å bidra til bedre og tettere dialog mellom næringsliv og politikere i vår region. Først ut er Gå for næringslivet

Gå for næringslivet skal være et uformelt fora hvor politikere på ulike nivå møter bedriftsledere fra ulike bransjer for å diskutere næringspolitikk, rammevilkår mens de samtidig får frisk luft og litt lett mosjon. Vi tror at de gode samtalene skjer mellom mennesker uten forstyrrelser. I løpet av den 30 minutter lange spaserturen får politikere og bedriftsledere mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, diskutere viktige saker for næringslivet og snakke sammen om hva dere kan gjøre i fellesskap for å bidra til økt verdiskapning, nye arbeidsplasser, bedre konkurranseevne og forutsigbare rammevilkår.

Tema for runde to av Gå for næringslivet er bærekraftig næringsliv hvor Stortingspolitiker Øyvind Korsberg og fylkesrådsleder Cecilie Myrseth vil møte reiselivsnæringen for å diskutere muligheter og utfordringer næringen står ovenfor. Ønsker du å være med? Meld deg på her.