HMS kurs for ledere

Abelia-medlemmer inviteres til kurs som gir deg nyttige tips for hvordan du kan drive godt HMS-arbeid i egen virksomhet

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS.

Abelia har skreddersydd kurset til kunnskapsbedriftene, og det gir leder den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever. Kurset vil inneholde en utvidet del på oppfølging av sykmeldte som går fra kl. 13.30 til 15.30. De som melder seg på HMS kurset er automsatisk deltagere på kurs i sykefraværsoppfølging.

Målet er økt kunnskap om arbeidsmiljølovens relevante bestemmelser og forskrifter, og viser betydningen av å arbeide for et godt arbeidsmiljø i hverdagen.

Kurset vil gi deg nyttige tips for hvordan du kan drive godt HMS-arbeid i egen virksomhet, og hvordan du som leder kan bidra til at HMS-arbeidet gir økt medarbeidertilfredshet, økt lønnsomhet og godt omdømme. Kurset er rettet mot arbeidsgivere og bedriftens ledere med personalansvar og/eller ansvar for HMS, og gir kursbevis i henhold til lovkravet. Husk at opplæringsplikten til øverste leder ikke kan delegeres.

Innhold:

  • Hva er HMS? Nytten av å arbeide for et godt arbeidsmiljø
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Roller og oppgaver i HMS arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstager, verneombud, tillitsvalgte og AMU)
  • Risikovurdering av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid, konflikthåndtering og avhengighetsproblematikk
  • Det systematiske HMS arbeidet
  • Dokumentasjon

Tonje Ørnholt tonje@abelia.no Mobil: 413 00 466