HR-dagen 2017

20. september inviterer vi igjen til HR-dagen. Som deltaker vil du kunne få svar på spørsmål som er relevant for din organisasjon og arbeidshverdag. Du treffer andre som jobber med de samme utfordringene som deg.

Som HR-ansvarlig utfordres du av at bedriften hele tiden må fornye seg, samtidig som regelverk stadig endres. På HR-dagen får du faglig påfyll som er nyttig for deg som leder. Det blir workshop, nettverksbygging og mulighet for gode samtaler med om viktige problemstillinger.  

Program

10.00: Kaffe og registrering

10.15: Velkommen ved regiondirektør, Målfrid Baik

10.25: Workshop: Hva må til for å skape god kommunikasjo og samhandling på jobben? ved organisasjospsykolog, Roar Skare  

12.00: Lunsj

12.45: Hvordan velge de beste? Om bruk og kvalitetskrav til tester og andre metoder som anvendes i seleksjon. Ved professor Helsevitenskapelig Fakultet, UiT, Monica Martinussen

13.25: Lønnsom og inkluderende rektruttering ved utviklingsdirektør INKO, Annette Ekman og markedsrådgiver i Tromsprodukt, Hogne Lauksund.

13.50: Pause

14.10: "Lederes kompetanse om og holdninger til mennesker med psykiske plager i arbeidslivet." Foreløpige resultater i forskningsprosjekt ved organisasjonsspesialist, arbeids og miljømedisinskavdeling UNN, Martin
Øyen Jenssen.

14.30 Oppsigelse ved advokat i NHO Troms og Svalbard, Juha Seppola

Dette får du innsikt i:  

  • Avslutting av arbeidsforhold 
  • Hva ligger bak testene i rekruttering?
  • Workshop om arbeidsmiljø
  • Rektruttering og inkludering

Vi har lagt opp til en interaktiv konferanse der du kan påvirke innholdet. 

Vel møtt! 

Spørsmål kan rettes til: vibeke.tannvik@nho.no