Kurs: Ansattes sykefravær – hva er arbeidsgivers handlingsrom?

Ansatte blir av og til fraværende fra jobben over kort eller lenger tid på grunn av sykdom. Fraværet kan ha gode grunner, men det skjer også at arbeidsgiver opplever fravær som ikke har akseptable forklaringer. Må arbeidsgiver alltid godta en sykemelding? Hvilke krav gjelder til varsel og dokumentasjon? Og når kan man si opp en sykemeldt arbeidstaker?

NHO Kurs v/advokat Sigurd Kinge


Dette kurset viser deg hvilke juridiske forhold som gjelder ved sykefravær. Kurset gir en gjennomgang av klassiske problemstillinger som oppstår i tilknytning til ansattes sykefravær og hvordan du som arbeidsgiver bør gå frem for å håndtere sykefravær på en best mulig måte.

Dette går vi særlig gjennom på kurset:

  • Sykdom som fraværsgrunn - grensen for legitimt sykefravær
  • Varsling og dokumentasjon
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt 
  • Hvordan bestride sykemelding ved mistanke om ulovlig fravær?
  • Oppfølging- og tilrettelegging ved sykefravær.
  • Oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker.

Kursholder: advokat Sigurd Kinge. sigurd.kinge@nho.no