Kurs for ledere: Oppfølging av sykemeldte

Profesjonell oppfølging av sykemeldte bidrar til godt arbeidsmiljø og sparer bedriften for ressurser. På kurset får du oppskriften som bidrar til å etablere gode rutiner i din bedrift. Kurset er gratis og kun for Abelia-medlemmer

Kurs for ledere i sykefraværsoppfølging. Fotograf: Istock

For å lykkes i sykefraværsarbeidet er det viktig å få dialog og samarbeid på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgiver og arbeidstaker har hovedansvaret, men er avhengig av samspill med NAV, lege og eventuelt bedriftshelsetjeneste.

På kurset gjennomgår vi følgende spørsmål:

  • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?
  • Hva er arbeidstakers plikter i oppfølgingsløpet?
  • Hva skjer hvis arbeidstaker ikke vil delta i oppfølgingen eller ikke levere sykemeldinger?
  • Hvilke vanlige misforståelser foreligger rundt sykemelding?
  • Hvilke juridiske problemstillinger kan oppstå?

Kurset er et selvstendig kurs, men samkjøres med Abelias HMS-kurs for ledere. Ønsker du å delta også på HMS-kurs, klikk her.

Kontaktperson: Gro Lundberg, gl@abelia.no, tlfn:950 78 546