Kurs: personvern og arbeidsgivers styringsrett

Aktuelt innen arbeidsrett og HR er en gratis møteserie for ledere og personalansvarlige i Abelias medlemsbedrifter. På disse møtene tilbyr vi en arena for faglig påfyll og erfaringsutveksling knyttet til operativt og strategisk HR-arbeid.

Abelias arbeidsrett- og HMSavdeling. Fra venstre: Fagsjef arbeidsmiljø/HMS Gro Lundberg, advokat Hege Nordgård, advokatfullmektig Henrik O. Rasmussen, advokat Lillann Norseng, advokat Kai Sølve Urke, direktør for arbeidsrett og HMS, Birgit Abrahamsen, advokat Thomas Urdal Johnsen og advokat Ulf Knobloch Johannessen. Fotograf: Esben Johansen

Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning (GDPR) i kraft i EU og Norge, som innebærer en betydelig revisjon av nåværende regler. Under samlingen vil vi med en praktisk tilnærming gjennomgå regelverket. Du vil få nyttige verktøy som hjelper bedriften til å være i tråd med regelverket. Hovedfokus vil være personvern på arbeidsplassen – spesielt overfor ansatte.

Hvilket handlingsrom arbeidsgiver har til å bestemme over arbeidstakere er videre en problemstilling Abelias medlemsbedrifter stadig støter på. Du vil få en innføring i hvordan grensene for arbeidsgivers styringsrett skal fastsettes - hva er innenfor og hva er utenfor?

Møtet ledes av Abelias advokatfullmektig Henrik Otterlei Rasmussen og advokat Kai Sølve Urke. Kai har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Wikborg Rein, samt vært juridisk rådgiver i Luftforsvarsstaben. Henrik har internasjonal erfaring med en LLM i arbeidsrett fra Universitetet i Amsterdam, i tillegg til juristutdannelsen ved UIO. Begge er i dag blant Abelias rådgivere innen arbeidsrett.

Les mer og se programmet