Lean Byggeplass - Produksjonsplanlegging og byggeplassorganisering

Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten på egen arbeidsplass, dvs å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å

#120 Fotograf: Cecilie Møller Endresen

Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å: 

  • Sikre rett fremdrift i prosjektene gjennom å skape forutsigbarhet
  • Skape eierskap til prosjekt og planer
  • Øke graden av verdiskapende tid gjennom å fjerne ikke-verdiskapende tid
  • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
  • Bedre flyten i prosjektene
  • Forbedre ressursbruk (tid, mennesker, utstyr)

Kontakt: anne.marit.stork@nho.no