Lykkes som ny leder

Er du nettopp blitt leder med personalansvar for første gang eller står på spranget til å bli leder? Lær hvordan du kan bli en tryggere og tydeligere leder.

kontoransatte

Å lykkes som ny leder

- bli en tryggere og tydeligere leder!

Kurset er beregnet på de som nettopp har blitt leder med personalansvar for første gang eller står på spranget til å bli leder. 

I en hektisk hverdag med mange krav fra både din sjef og dine medarbeidere – blir det sjeldent anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Vi vet at mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes. 

Kurset går over to intense dager fylt med kunnskap, verktøy, gruppeøvelser og egenrefleksjon.

• Fra fagperson til leder
• Effektiv hverdagsledelse
• Tydelighet i lederrollen
• Motivasjon og ledelse
• Effektiv kommunikasjon
• Den vanskelige samtalen
• Utvikling av team

Kursholder: Trude Osa