Møt representanter fra PST og politiet i Troms

Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger fra representanter fra PST og Troms politidistrikt.

Regionale arrangement PST 2018 Fotograf: Illustrasjon

Næringslivets sikkerhetsråd har invitert representanter fra PST og Troms politidistrikt til seminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.


Dette er anledningen til å oppdatere deg på de ferskeste trusselvurderinger og trender i kriminalitetsbildet, nasjonalt og lokalt. Begrenset antall plasser, så vær rask å melde deg på.


Program

1100-1105: Velkommen ved Næringslivets Sikkerhetsråd v/Trym Enoksen og politiet v/næringslivskontakt Merethe Samuelsen
1105-1120: Innledning v/politimester Ole B. Sæverud
1120-1205: PST (trusselvurdering 2018)
1205-1220: Pause
1220-1245: Politiets næringslivskontakt /arbeidslivskriminalitet v/næringslivskontakt Merethe Samuelsen
1245-1305: Nytt fra Næringslivets Sikkerhetsråd v/Arne Røed Simonsen
1305-1315: Oppsummering – avslutning

Vel møtt!

Les mer på næringslivets sikkerhetsråds hjemmeside