NHO inviterer næringslivet til møte med samferdselsdepartementet

NHO Troms og Svalbard, NHO Nordland, NHO Finnmark har sammen med Samferdselsforum Nord gleden av å invitere næringslivet til dialogmøte med samferdselsdepartementet for å drøfte NTP 2018-2029.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått oppskriften på hvordan planleggingstiden kan halveres fra Vista Analyse og NHO. Vi ser fem til å gi enda flere innspill til neste NTP.

NHO Nordland, NHO Troms og Svalbard og NHO Finnmark har levert sine NTP innspill til de respektive fylkene. Den 23.mai vil vi gi samferdselsministeren ved statråder Tom Cato Karlsen og Tom-Christer Nilsen innspill til NTP 2018-2029.

13:00 - 13:30 – Mingling med enkel servering

Program 13.30 -  16.00

 • Velkommen v/NHO Troms og Svalbard
 • NTP-prosessen v/samferdselsdepartementet
 • Samferdselsforum Nord v/Stig Kjærvik
 • LO v/Synnøve Søndergaard
 • Styreleder NHO Nordland - Arve Ulriksen
 • Regionsjef Schenker og styreleder LTL Nord-Norge - Per Jacobsen
 • Styreleder NHO Finnmark - Tore Wæraas
 • Regiondirektør Rema 1000 - Ronny Repvik
 • Norsk olje og gass - Geir Seljeseth
 • Distriktssjef Bring - Torstein Stormo
 • Administrerende direktør Lerøy Aurora - Renate Larsen
 • Leder Svalbard Næringsforening - Terje Aunevik
 • Spørsmål/korte innspill til samferdselsministeren
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarer
 • Avslutter

Les mer om samferdselsministerens NTP-turnè her.

Grunnlagsdokumentet NTP 2018-2029 er sendt på høring med frist 1.juli 2016 slik at alle har mulighet til å si sin mening. Høringen og grunnlagsdokumentet finner du her. 

For næringslivet i nord kommer bedre samferdselsløsninger øverst på listen over rammevilkår som må bedres.