Næringslivets skole

Næringslivets skole arrangerer grunnleggende lederkurs: Ny som Leder

Fotograf: iStockPhoto

Kursinnhold:


I en hektisk hverdag med mange krav fra både din sjef og dine medarbeidere – blir det sjeldent anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Vi vet at mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes.

Kurset går over to intense dager fylt med kunnskap, verktøy, gruppeøvelser og egenrefleksjon over temaene:

 • Fra fagperson til leder
 • Effektiv hverdagsledelse
 • Tydelighet i lederrollen
 • Motivasjon og ledelse
 • Effektiv kommunikasjon
 • Den vanskelige samtalen
 • Utvikling av team

Kursleder

Trude Osa har både lang og bred erfaring med å utvikle ledere, team og organisasjoner i både norske og internasjonale selskaper. Trude er kjent for sin svært god formidlingsevne, både i sin coachingrolle og i kurssituasjon. 
Av utdanning har hun en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI og en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI. Videre har hun en spesialistutdanning i organisasjonspsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi. 


Program:


Dag 1:

Kl. 09.00 Oppstart

 • Presentasjon og hvordan vi skal jobbe sammen

Fra fagperson til leder

 • Fra arbeidstaker til arbeidsgiver
 • Lederen som rollemodell

Effektiv hverdagsledelse

 • Hva gjør ledere? Hva må en leder kunne?
 • Administrasjon vs ledelse og utvikling av medarbeidere

Tydelighet i lederrollen

 • Å overta etter en annen
 • Hvem forventer og krever hva av deg?
 • Hva kan jeg kreve og forvente av støtte fra min leder?
 • Fra buddy til boss

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

Min lederplattform

 • Hvem er jeg som leder, hva står jeg for?
 • Hvilke kvaliteter ønsker jeg å utvikle for å bli en god/bedre leder?

Motivasjon og ledelse

 • Hvordan skape engasjement og driv
 • På seg selv kjenner man ingen andre

Kl. 16.00 Avslutning dag 1

Dag 2:

Kl. 09.00 Oppstart

 

Effektiv kommunikasjon

 • Lytte og spørreteknikker
 • Anerkjennelse i hverdagen

Gi og motta vanskelige tilbakemeldinger

 • Empati og EQ
 • Hva gjør du når du møter motstand?
 • Hvordan gi vanskelige tilbakemeldinger

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj 

Utvikling av team

 • Når er vi et team?
 • Kritiske faktorer for effektive team
 • Oppgaveorientering vs relasjonsorientering
 • Ta tempen på eget team
 • Like barn leker best?
 • Identifisering, bruk og utvikling av styrker i teamet
 • Samspill - hva innebærer det å spille hverandre gode?

Veien videre

 • Læringspunkter
 • Min utviklingsplan

Kl. 16.00 Avslutning

 

Kurset er praktisk rettet og er basert på forskningsbasert teori.