Næringslivets skole

Inviterer til kurs: Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold - Lær de viktige forskjellene på oppsigelse og avskjed!

Fotograf: Næringslivets Skole

Kursinnhold:
Formålet for enhver arbeidsgiver er først og fremst å få et arbeidsforhold til å fungere. Om det ikke lykkes må arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for oppsigelse, eller i verste fall avskjed. Regelverket er omfattende, og det er lett å trå feil. Konsekvensene for arbeidsgiver kan bli store. Dette halvdagskurset gir deg overblikk over temaer knyttet til oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold. Vi gjennomgår de sentrale bestemmelsene for saksbehandling, formkrav og praktiske typetilfeller. 

Dette lærer du:

  • Hva må du vite før du kan si opp en ansatt?
  • Viktige regler om oppsigelse versus avskjed på kun 3 timer

Kursledere: Kurslederne er advokater i NHO og har lang erfaring innen området. 

Sitater om kursledere og kurset av tidligere deltakere:

"Foreleser var faglig meget sterk og utnyttet tiden riktig."
"Kursleder var flink, mulighet for å stille spørsmål om konkrete saker."
"Et informativt og aktuelt kurs!"


Program:

Kl 08:30: Registrering og servering av rundstykker og kaffe/te.
Kl 09:00-12:00: Saksbehandlingsregler
Drøftelsesmøte – vi gjennomgår sjekkliste for hva arbeidsgiver bør huske på
Vurderingstemaer før beslutning fattes
Valg av reaksjon
Betydning av advarsel
Oppsigelse i prøvetiden
Formkrav ved oppsigelse – gjennomgang av NHO mal
Forhandlingsmøte etter oppsigelse/avskjed
Retten til å stå i stilling
Virkningene av usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed
Gjennomgang av praktiske typetilfeller/grunnlag for oppsigelse/avskjed som:
- Mangelfulle arbeidsprestasjoner
- Alkohol og rus
- Brudd på lojalitetsplikten
- Ansattes ytringsfrihet

Vel møtt!