Næringslivets skole

Inviterer til kurs: Hvordan lede ansatte som underpresterer. Arbeidsgivers styringsrett og lederverktøy som virker!

Fotograf: Næringslivets skole

Kursinnhold:
Har du medarbeidere som utsetter oppgaver eller av ukjente grunner ikke leverer som forventet? For en bedrift oppstår det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet hvis medarbeidere ikke gjør oppgavene som de har. Kollegaer og leder blir belastet unødig og for den aktuelle medarbeider, kan det i verste fall medføre stress og helseproblemer når man ikke innfrir i stillingen.
 
Jus og operativ ledelse- praktisk og forståelig.
På dette kurset lærer du både hvordan du bør følge opp og lede denne type medarbeidere i praksis, og hvilke rettigheter du har som arbeidsgiver til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Dagen er delt opp slik at du før lunsj får innsikt i nyttige lederverktøy ift prestasjons- og motivasjonsledelse, og etter lunsj får en gjennomgang av de juridiske rammene, og de føringene dette legger på oppfølgingen av medarbeidere.

Kurset har to kursledere med supplerende faglig bakgrunn. Begge har lang erfaring på fagfeltet. 

Du lærer mer om:
-
Hvordan øker du medarbeidernes prestasjoner og effektivitet
- Hvordan bruke motivasjon som virkemiddel for å få ansatte til å lykkes
- Hvordan du sikrer at oppfølgingen gjennomføres innenfor gjeldende arbeidsrettslige rammer
- Dokumentasjon for oppfølging og viktigheten av dette i personalsaker


Program:

Del 1: Hvordan øke medarbeidernes prestasjoner?
09.00-12.00 med Hege Greaker eller Mariann Karlsen, rådgivere hos Infotjenester AS
- Velkommen, introduksjon og forventningsavklaring
- Hvorfor yter ikke medarbeidere som forventet?
- Motivasjon og drivere av gode arbeidsprestasjoner
- Det handler om tydelig ledelse, og nærmeste leder har størst påvirkning
- Hva gjør de beste lederne?
- Lederens verktøykasse - vi tar en titt på noen av dem og dypdykker i enkelte
- En coaching modell

12.00-13.00 Lunsj

Del 2: Jus for ledere – hva du som arbeidsgiver kan gjøre og bør vite
13.00-16.00 med kursholder Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver hos Infotjenester AS eller Hans Gjermund Gauslaa, rådgiver juridisk rådgiver hos Infotjenester AS eller Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver hos Infotjenester AS.
- Oppfølging av dine medarbeidere
- Handlingsrommet som leder – om styringsretten
- Avslutning av arbeidsforholdet
- Oppsigelse/avskjed og suspensjon
- Avtaler om fratredelse

Vel møtt!