Næringslivets skole

Inviterer til kurs: HMS for ledere. Lovpålagt opplæring for bedriftens øverste leder!

Fotograf: Næringslivets Skole

Kursinnhold:
Kurset gir deg den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever av en leder. Vi gir deg et overblikk over kravene, samt gode tips for å kunne påvirke egen HMS-kultur. Hovedfokus er lagt på den praktiske og krevende hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens krav til å skape økt lønnsomhet og et godt omdømme. Omstillingsarbeid i bedrifter er et aktuelt tema som også er integrert i programmet.

Kursleder Edvard Nesland. Edvard er næringssjef i Fyresdal kommune. Han har bakgrunn som daglig leder/HMS-rådgiver i bedriftshelsetjeneste, ledererfaring fra næringsmiddelindustri, bank, forsikring og offentlig sektor, og har i tillegg innehatt en rekke styreverv. 


Program: 

Kl. 09.00-09.15 Innledning og presentasjon
- Hvordan inngår HMS i den enkeltes hverdag?
Kl. 09.15-09.50 Hvorfor pliktig grunnopplæring i arbeidsmiljø?
- Formålet med ny arbeidsmiljølov
- Hva ligger i HMS-begrepet?
- HMS og økonomi
Kl. 10.00-10.50 Internkontrollforskrift, lovverk og ergonomi
- Systemkrav, omfang - internkontrollforskrift, øvrige forskrifter, lovverk
- Ergonomi i hverdagen - spesielt rettet mot datahverdagen vår
Kl. 11.00-12.00 Skade, ulykker og sykefravær
- Skader og ulykker - registreringskrav, varsling. Lederens rolle og situasjon
- Praktisk oppfølging, plankrav, arbeidsgivers rolle, ansattes plikter - grenser og muligheter

Kl. 12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-13.50 Psykososialt arbeidsmiljø
- Motivasjon og arbeidsglede, gode nærværsfaktorer - gleder den ansatte seg til å gå på jobb?
- Krav til fysisk aktivitet - arbeidsgivers rolle, den ansattes ansvar
- Vold, trusler - mobbing, trakassering - varsling
Kl. 14.00-14.50 Aktører i HMS-arbeidet, rettigheter og plikter i Arbeidsmiljøloven
- Kontrolltiltak, drøftingskrav, arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, mellomledere, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste
Kl. 15.00-15.45 Systematisk HMS-arbeid
- Risikoanalyse, kartlegging, opplæringsplan, handlingsplan, avviksbehandling
- HMS-kultur
Kl. 15.45-16.00 Oppsummering, avslutning, utdeling av kursbevis
Tidsangivelsen for de enkelte temaene vil kunne avvike.

Vel møtt!