Næringslivets skole

Inviterer til kurs: Ny som leder: Et grunnleggende lederkurs!

Fotograf: Næringslivets skole

Kursinnhold: 

I en hektisk hverdag med mange krav fra både din sjef og dine medarbeidere – blir det sjeldent anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Vi vet at mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes. Kurset vil ruste deg til å ta fatt på oppgaven med å få det beste ut av dine ansatte! Kurset går over to intense dager fylt med kunnskap, verktøy, gruppeøvelser og egenrefleksjon over temaene:

  • Fra fagperson til leder
  • Effektiv hverdagsledelse
  • Tydelighet i lederrollen
  • Motivasjon og ledelse
  • Effektiv kommunikasjon
  • Den vanskelige samtalen
  • Utvikling av team

Sagt av tidligere deltakere: "Dyktig kursholder, fine øvelser, passelig mengde med teori, øvelser og diskusjon. Flott at vi fikk øvd på de forskjellige temaene, og at vi oppsummerte hver dag det vi hadde lært og hvordan vi skal bruke det."
"«Spot on» på problemstillinger man møter som leder i hverdagen. Gode verktøy og metoder man kan ta i bruk umiddelbart. Flott med mye rom for sparring og dialog"

Kursleder Trude Osa. Trude har både lang og bred erfaring med å utvikle ledere, team og organisasjoner i både norske og internasjonale selskaper. Trude er kjent for sin svært gode formidlingsevne, både i sin coachingrolle og i kurssituasjon. Av utdanning har hun en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI og en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI. Videre har hun en spesialistutdanning i organisasjonspsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi.


Program:
Dag 1:
Kl. 09:00 Presentasjon og hvordan vi skal jobbe sammen
Kl. 10:00 Fra dyktig medarbeider til ny leder 
-
Hva innebærer det å gå fra arbeidstaker til arbeidsgiver 
- Hva må du lære som ny leder
- Utfordringer og mulige løsninger
Kl. 11:00 Effektiv hverdagsledelse
-
Lederen som rollemodell
- Hvem du er som leder, hva du gjør og hva du vil skape i lederrollen
- Administrasjon vs ledelse og utvikling av medarbeidere
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Min lederplattform 
-
Hvem er jeg som leder, hva står jeg for? 
- Hva er mine styrker og hvilke kvaliteter ønsker jeg å utvikle for å bli en bedre leder
Kl. 14:00 Motivasjon og ledelse 
-
Hvordan skape engasjement og driv blant egne medarbeidere
- Indre og ytre motivasjon
- Hvordan gi ros og anerkjennelse, samt effektfulle tilbakemeldinger
- Viktigheten av å avklare forventninger med andre

Kurset avsluttes kl 16:00. Pauser legges inn i programmet. 

Dag 2:
Kl. 09:00 Oppsummering fra dag 1
Kl. 09:15 Effektiv kommunikasjon
- H
vordan skape god dialog med andre
- Holdninger og teknikker i effektiv kommunikasjon
- Lytting og effektfulle spørsmål
Kl. 10:30 Den nødvendige samtalen
-
Hvordan gjennomføre den nødvendige samtalen
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Utvikling av team
-
Hva kjennetegner effektive team
- Kritiske faktorer for å skape effektive team
- Identifisering, bruk og utvikling av styrker i teamet
- Hvordan gjennomføre effektive teammøter
Kl. 15.30 Veien videre
-
Læringspunkter
- Min utviklingsplan

Kurset avsluttes kl.16.00. Pauser legges inn i programmet.

Kurset er praktisk rettet og er fundamentert på forskningsbasert teori.

Vel møtt!