Næringslivsdagen Nord

Næringslivsdagen Nord er en møteplass for næringslivet – en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og ikke minst et sted der verdiskapende relasjoner bygges.

Gå ikke glipp av årets faglige feelgood konferanse!

Næringslivsdagen Nord er en årlig næringslivskonferanse arrangert av næringslivet i Tromsø, for næringslivet i Nord-Norge. Konferansen skal være en arena som bidrar til å inspirere og hedre nordnorske vekstbedrifter, samt være en motor for et engasjert og delingsorientert næringsliv i regionen. Konferansen består av et faglig seminar på dagtid, prisutdeling og festmiddag. Formålet med seminaret er faglig påfyll og inspirasjon, mens kveldsarrangementet fokuserer på møteplassen og suksesshistorier fra nordnorsk næringsliv. 

Kåring av årets vekstbedrift i Nord-Norge
En viktig del av konferansen er utdelingen av en av landets gjeveste næringslivspriser, Vekst i Nord-prisen. Vekst i Nord-kåringen er en anerkjennelse av den suksessen finalistene har skapt. Vi mener det er viktig å løfte dem fram – for å hedre og, til inspirasjon for andre. Vinneren kåres på selve konferansen og overrekkes en pengepremie på 150.000,- kr. 

Det blir lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere - se hvem som kommer til årets konferanse her

Årets programleder er Anne Lindmo. 

Sjekk ut programmet for årets konferanse her