Seminar i Tromsø: Nytt regelverk om offentlige innkjøp – dette må du vite!

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Vi får store endringer i regelverket for offentlige anskaffelser - hva innebærer disse endringene for deg som bedrift? Du får også vite mer om innovative offentlige anskaffelser og hvilke muligheter det gir.

Hvordan bli en god leverandør til det offentlige - vår advokat gir deg rådene på seminaret!

Leverer du varer og/eller tjenester til det offentlige? Vi oppdaterer deg på endringer i regelverket og gir deg råd for hvordan du kan benytte dialog i en offentlig anskaffelsesprosess til å skape nye markedsmuligheter. 

Målgruppe: Regionalt næringsliv. Offentlige innkjøpere og ledere er også velkommen.

Del 1: NHOs advokat, Arnhild Gjønnes, gjennomgår regelendringene som er vedtatt og hvilke implikasjoner dette får for bedrifter. Hun orienterer også om nye terskelverdier, nye EØS-regler, økt krav til digital kommunikasjon og krav om bruk av lærlinger. 

Del 2: Prosjektleder i nasjonalt program for leverandørutvikling Gørill Horrigmoe gjennomgår innovative offentlige anskaffelser og vil synliggjøre hvilke muligheter som ligger gjennom dialog i en anskaffelsesprosesser. Hun forteller også hvordan samspill gir leverandørene og innkjøpere flere muligheter. Dette belyses eksemplifiseres gjennomførte innovative offentlige anskaffelser.

Program:
08:00 – 08:15 Velkommen v/ regiondirektør Målfrid Baik
08:15 - 11:00 Nytt regelverk v/NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Gjønnes
11:00 - 11:30 Lunsj, dialog og spørsmål
11:30 – 13:00 Leverandørutvikling/innovative offentlige anskaffelser v/ Gørill Horrigmoe
13:00 – 13:30 Dialog og spørsmål

Spørsmål eller tilbakemelding. Kontakt meg på charlotte.lindquister@nho.no eller mobil: 922 12 830.