Program 14. november

Dagen ledes av Christian Chramer, leder i yrkesopplæringsnemda og regiondirektør i NHO Troms og Svalbard. Merk at programmet ikke er endelig.

mandag 14. nov. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
10:15 Åpning

Kulturelt innslag ved elevbedrift Kongsbakken vgs.
Velkommen ved Fylkesordfører Knut Werner Hansen

10:40 Arbeidslivet i Troms -avhengig av god tilgang til kvalifisert arbeidskraft

Samfunnskontrakten for flere læreplasser - Sture Berg Hansen, Avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet
NHOs kompetansebarometer - Vibeke Tannvik, NHO Troms og Svalbard
Fylkestingsmeldingen - samspill for flere lærlinger - Sedolf Slettli, Fylkesutdanningssjef Troms Fylkeskommune
Skolens perspektiv på fagopplæring - Børre Krudtå, rektor Bardufoss Høgtun Vgs.

12:15 Lunsj
13:00 Attraktiv fagopplæring med høg gjennomføring

Attraktiv yrkesopplæring -den unge stemmen - Amalie Berglund, lærling hos Rørleggermester Reidar Skageseth AS, Jon Erlend Matre, lærling hos Mathallen Tromsø og Ragnhild Bjørnstad, vinner av yrkes-NM ambulansefag

Tanker om holdninger til fagopplæring i en organisasjon - Irene Lange Nordahl, Salmar Nord og Bård Sverdrup, Totalrennovering

 

14:00 Rekruttering

Finn lærebedrift - Remi Mikalsen, prosjektleder, Senter for IKT i utdanningen
Lærlingeklausulen i Troms - Sture Flaaten, Spesialrådgiver, Troms fylkeskommune

Debatt: Hva gjør vi nå? Hva er vår rolle i samfunnskontrakten? Deltakere: Ivar B. Prestbakkmo (nestleder KS), Brage Larsen Sollund (nestleder i Utdannings- og oppvekstkomiteen, Tromsø kommune), Gerd. H Kristianse (fylkesråd for plan og økonomi) og May Tove Grytnes (leder Karri) -ledes av Synnøvesøndergaard, LOs distriktssekretær Troms

Avsluttning og vel hjem ved konfransier Christian Chramer