Næringsseminar på Svalbard: "Slå på lyset"

NHO Troms og Svalbard, Innovasjon Norge og Abelia inviterer, med bidrag fra selskap som Telenor, til "Slå på Lyset"-næringsseminar i Longyearbyen 2. og 3. februar. Seminar går over to halve dager, når polarlyset er på sitt mest magiske og det går mot lysere tider.

foto: Jens Henrik Nybo - Visitnorway.com

foto: Jens Henrik Nybo - Visitnorway.com

Publisert 16.12.15

NHO Arktis

Konferansen skal slå på lyset og bidra til økt næringsvirksomhet og utvikling på Svalbard. Formålet er å løfte frem lokale og nasjonale stemmer fra i en krevende omstillingstid for Svalbard-samfunnet. Våren 2016 behandler Stortinget en ny Svalbardmelding og det er viktig å få satt lys på handlingsrommet og vise vei mot mulighetene forut for dette arbeidet.

Svalbard Næringsforening har nylig gjennomført en undersøkelse blant medlemsbedriftene og resultatet er tydelig: Over 40 prosent har satt planlagte investeringer på vent. Samtidig viser undersøkelsen at næringslivet på Svalbard har kraft og vilje til å klare en omstilling. Mange bedrifter peker mot nye muligheter, at tiden er moden for å tenke nytt, å utvikle nye næringer og markere Norges rolle i det nye Arktis.

Seminaret vil fokusere på bærekraftig utvikling og lyse opp veien for etablerte og nye arktiske næringer, innovasjon, infrastruktur og forskning.