Program

Moderatorer: Christian Chramer, NHO og Stein-Gunnar Bondevik, Innovasjon Norge

tirsdag 2. feb. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
14:00 Ankomst og lunsj
15:30 - 18:30 Det store bildet

Velkommen v/ Arild Olsen, lokalstyreleder Longyearbyen
Kristin Skogen Lund, adm.dir. NHO


16:15 De store mulighetene

Sårbar natur - skånsom utvikling  - Knut Harald Holst-Hansen, Spitra
Lite fotavtrykk - store opplevelser  - Steinar Rorgemoen, Basecamp Spitsbergen
Sysselmannens rolle i utviklingen av Svalbard
- Kjerstin Askholt, Sysselmann
Logistikkens muligheter og lokal verdiskaping 
- Terje Aunevik, daglig leder Pole Position
Svalbard bryggeri -hvordan ble det umulige mulig?
- Robert Johansen, eier Svalbard bryggeri

18:30 - 23:00 Ekspedisjon Unis

"Ekspedisjon" til UNIS. FoU, sikkerhet og utrustning for livet i polare strøk
-
Fred Skancke Hansen og fungerende direktør Frank Nilsen UNIS

19.30 Bussavgang til Camp Barentz og middag.

Ta med varme klær som tåler bållukt!

onsdag 3. feb. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:30 - 10:00 De nye mulighetene

Sjømatmuligheter på Svalbard
-  Øyvind Fylling Jensen, adm.dir. Nofima
Forskning for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet
-
Elise Husum, avdelings direktør, Forskningsrådet
Rubiner, vei og tuneller i Arktis
- Frank Jakobsen, adm.dir, LNS Spitsbergen
Mobilkommunikasjon med 4G til alle også på Svalbard. Kan man virkelig stole på det?
- Bjørn Amundsen, direktør Telenor
Fremtiden i verdensrommet
- Ole Petter Storstad, stasjonssjef Svalbard, KSAT
Muligheter i mellomrommet 
- Ivan Cato Burkow, adm. dir. Norut

10:15 - 10:45 De nye steg på veien

Hva kan en havn bety?
- Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør Kystforvaltning, Kystverket
Arktisk kompetanse og røff forskning på Svalbard - SARI
Wenche Ravlo, adm.dir. Det Store Norske
Hva er bærekraftig næringsutvikling på Svalbard?
- Per Niederbach, direktør, Innovasjon Norge

11:30 - 12:00 Oppsummering og takk for deltakelsen

- Hilde Widerø Wibe, direktør næringspolitikk, Abelia
- Stein Gunnar Bondevik, regiondirektør Innovasjon Norge
- Christian Chramer, regiondirektør NHO Troms og Svalbard

12:00 - 13:50 Lunsj og avreise for de som skal sørover

12:00 Lunsj
12:40 Bussavgang til flyplassen
13:50 Flyavgang til Oslo

Vel hjem!