• Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030.
  Hva er Norway203040?
  16. januar 2018

  Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030.

 • Vi er glade for at næringsministeren har bekreftet sin deltakelse på konferansen. Mer info kommer.
 • 19. og 20. februar inviterer NHO Arktis, Innovasjon Norge, Svalbard Næringsforening, UNIS og Longyearbyen lokalstyre til næringslivskonferansen Svalbard 203040?
  Bakgrunn
  11. desember 2017

  19. og 20. februar inviterer NHO Arktis, Innovasjon Norge, Svalbard Næringsforening, UNIS og Longyearbyen lokalstyre til næringslivskonferansen Svalbard 203040?

Som en oppvarming til NHO-Arktis sin konferanse inviterer Norge203040-koalisjonen alle interesserte aktører til en idéworkshop 19. februar, 8:30-19:00 i Longyearbyen. Workshopen vil legge opp til bred diskusjon og gi mulighet for å jobbe på nye kreative måter.
Workshop før konferansen
8. februar 2018

Som en oppvarming til NHO-Arktis sin konferanse inviterer Norge203040-koalisjonen alle interesserte aktører til en idéworkshop 19. februar, 8:30-19:00 i Longyearbyen. Workshopen vil legge opp til bred diskusjon og gi mulighet for å jobbe på nye kreative måter.