Nyhetsarkiv

 1. Workshop før konferansen

  8. februar 2018 | Slå på lyset 2018

  Som en oppvarming til NHO-Arktis sin konferanse inviterer Norge203040-koalisjonen alle interesserte aktører til en idéworkshop 19. februar, 8:30-19:00 i Longyearbyen. Workshopen vil legge opp til bred diskusjon og gi mulighet for å jobbe på nye kreative måter.

 2. Næringministeren er bekreftet

  16. januar 2018 | Slå på lyset 2018

  Vi er glade for at næringsministeren har bekreftet sin deltakelse på konferansen. Mer info kommer.

 3. Hva er Norway203040?

  16. januar 2018 | Slå på lyset 2018

  Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030.