Workshop før konferansen

Som en oppvarming til NHO-Arktis sin konferanse inviterer Norge203040-koalisjonen alle interesserte aktører til en idéworkshop 19. februar, 8:30-19:00 i Longyearbyen. Workshopen vil legge opp til bred diskusjon og gi mulighet for å jobbe på nye kreative måter.

#205

#120 Fotograf: ukjent

Publisert 08.02.18

Slå på lyset 2018

Idéworkshop for et utslippsfritt Svalbard 19. februar 2018

 

Norge203040 er en koalisjon av store selskaper med en felles visjon om å bidra til Norges klimamål med 40 prosent kutt innen 2030, gjennom blant annet å utvikle nye grønne forretningsmuligheter. En av koalisjonens piloter jobber mot en visjon om et utslippsfritt Svalbard. Som en oppvarming til NHO-Arktis sin konferanse inviterer koalisjonen alle interesserte aktører til en idéworkshop. 

 

Tid: Mandag 19. februar 2018, kl.08:30-12:00
Sted: Radisson Blu Polar (TBC), Longyearbyen 
Påmelding snarlig: Send epost til jenny.skagestad@zero.no 

 

Aktuelle spørsmål å diskutere på workshopen:
- Hvordan utvikle en felles visjon og konkrete aktiviteter på veien til et utslippsfritt Svalbardsamfunn?
- Hvordan kan Svalbard bli verdens fremste arktiske lokalsamfunn som viser fram både klimaendringenes konsekvenser for natur og folk, det nyeste innen klimaforskning og overvåkning, og de mest moderne teknologiske klimaløsningene?
- Kan et besøkssenter for klimaendringer og klimaløsninger bli den samlende drivkraften vi trenger for å nå målet om et utslippsfritt Svalbard?
- Hvordan kan nye grønne løsninger bidra til nye arbeidsplasser og nye næringer?


Workshopen vil legge opp til bred diskusjon og gi mulighet for å jobbe på nye kreative måter. Vi håper workshopen kan inspirere deltakerne til tettere samarbeid mellom Svalbards lokalsamfunn og fastlands-Norge! Idéworkshopen er en ypperlig anledning for å tenke nye samarbeidsformer og gi inspirasjon til gode diskusjoner i løpet av NHO-Arktiskonferansen.
________________________________________________________
Svalbard - arktisk testarena for omstilling til utslippsfrie løsninger
Norge 203040-koalisjonen har en visjon om et utslippsfritt Svalbard. Et knippe av selskapene i koalisjonen – Snøhetta, DNV GL, Hurtigruten, Telenor, Ruter, Veidekke, Xynteo, WWF og ZERO ønsker å bidra spesielt til at Svalbard skal bli et utstillingsvindu for gode løsninger, og konkrete prosjekter som vil lede Svalbard mot et nullutslippssamfunn. Også energieffektive bygninger i klimavennlige materialer og utslippsfri transport av folk og varer er endel av mulighetene. Svalbard har lang tradisjon for å utnytte naturressursene som finnes på land, og fremover bør det satses på bærekraftig utvikling av nye naturressurser, både til havs og til lands, for å opprettholde verdiskapende industrivirksomhet på Svalbard. I tillegg har Svalbard gode forutsetninger for klimavennlig turisme, forskning, og næringer som bidrar med teknologi verden trenger for å gjennomføre det grønne skiftet globalt. Vi ønsker at Svalbard skal få verdens mest effektive og miljøvennlige forvaltning av et arktisk territorium, for å inspirere og vise løsninger på klimautfordringen.