Program

Merk at de ulike delene i programmet kan bytte tid og dato.

mandag 19. feb. 2018
Tid Foredrag/foreleser Sted
15:00 Velkommen – det store bildet

Velkommen ved konfransierer Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis og Linda Randal, direktør Innovasjon Norge Arktis 

Velkommen til Svalbard  Arild Olsen, leder av Longyearbyen Lokalstyre  

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 

Stategisk næringsutvikling Terje Aunevik, leder i Svalbard næringsforening 

Forskning og næringsutvikling i fremtidens Longyearbyen Harald Ellingsen, Direktør UNIS 

17:00 - 18:00 Et smartere samfunn

Hvilke muligheter har vi for et smartere Svalbard? Bernt Reitan Jensen, Administrerende direktør Ruter

Litt city - veldig smart Knut Underbakke, Rådmann Gjesdal kommune

Nye smarte boenheter og hvordan gjøre eksisterende bygg smartere 
Bente Neverdal

 Diskusjon og spørsmål

18:15 Fremtidens energiløsning for Svalbard

Orientering fra Olje- og energidepartementet Christian Haugen, politisk rådgiver

Paneldebatt ledet av Gunnar Sand, Sintef

Marianne Hegle, leder Energiverket
Arntstein Eknes, medlem i koalisjonen Norge 203040, DNVGL
Arne Aaberg, professor og leder for avdeling arktisk teknologi UNIS
Carl Einar Ianssen, driftssjef Svalbard Lufthavn Avinor 

20:00 Middag i Gruve 3
tirsdag 20. feb. 2018
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:30 - 11:30 Fremtidens næringsliv på Svalbard

Hvilken marin næring ønsker på Svalbard hvis man får lov? 
Andre Reinholdsen, daglig leder Svalbard marine utvikling

Arctic World Archive – sikker langtidsbevaring av verdens digitale arv. En ny global forretningsmulighet på Svalbard – som trekker veksler på det beste Svalbard har å tilby.
Rune Bjerkestrand, Daglig leder Piql 

KSAT som premisslevrandør på Svalbard- hvordan ser fremtiden ut? 
Rolf Skatteboe, administrerende direktør KSAT

Store Norske - I Longyearbyen
Wenche Ravlo, administrerende direktør Store Norske Spitsbergen Kullkompani

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor 

Ronny Brunvoll, daglig leder Visit Svalbard 

11:30 - 13:30 Innspillmøte i regi av Næringsdepartementet