Program

mandag 19. feb. 2018
Tid Foredrag/foreleser Sted
00:00 Velkommen – det store bildet
Et smartere samfunn
Bærekraftig næringsutvikling
Svalbard som testarena