Svalbard 203040?

Hold av 19. og 20. februar å bli med på næringskonferansen Svalbard 203040? Longyearbyen er i omstilling og fremtidens arbeidsplasser skal skapes. Det norske næringsliv har gått sammen om grønn omstilling i Norway 203040. Kan målene Norway 203040 legger til grunn bli en grønn tråd for utviklingen på Svalbard?

Grafikk: Reibo

19. og 20. februar inviterer NHO Arktis, Innovasjon Norge, Svalbard Næringsforening, UNIS og Longyearbyen lokalstyre til næringslivskonferansen Svalbard 203040?

Dette er oppfølgeren til «Slå på Lyset»-konferansen i 2015 der vi løftet blikket.  Nå skal vi konkretisere.

 Tema for konferansen vil være:

  • Et smartere samfunn – Smart citys betydning Longyearbyen?
  • Bærekraftig næringsutvikling– Et reiseliv i vekst – hva skjer med byen? Hva slags marin næring kan man få?
  • Svalbard som testarena – Det ligger et uforløst potensiale i grensesnittet FOU og næring.

 Her kan du melde deg på og bestille rom! 

 For spørsmål kontakt Vibeke Tannvik, vibeke.tannvik@nho.no